Caritas

Siedziba

DANE ADRESOWE

ZARZĄD

KALENDARIUM 2016

STATUT

Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego

Dekanaty
Diecezji Legnickiej

Parafie
Diecezji Legnickiej

Parafialne Zespoły
CARITAS

Pliki do pobrania

Karty kolonijne

FEAD 2014- 2020

Podziękowania dla Caritas
Diecezji Legnickiej

INNE STRONY

Bratnia Pomoc Kapłańska

Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia

19 lipca 2016

Wolontariat 50+
... DALEJ

28 czerwca 2016

Ruszyły kolonie z legnicką Caritas

Caritas Diecezji Legnickiej jak co roku w ciągu wakacji zorganizowała kolonie dla dzieci i młodzieży. Pierwszy dwutygodniowy turnus właśnie się rozpoczął. W tym roku dzieci będą wypoczywać w dwóch miejscowościach nad morzem: Mikoszewie, koło Gdańska i Ustroniu Morskim. O bezpieczeństwo uczestników dba wykwalifikowana kadra wychowawców oraz kierownik i pielęgniarka. Na każdym turnusie obecny jest także kapłan.

Zorganizowanie kolonii było możliwe m.in. dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 200 tys. zł z Fundacji Polska Miedź. W sumie w koloniach zorganizowanych przez legnicką Caritas weźmie udział ok. 600 osób. ... DALEJ

24 czerwca 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
- 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. ... DALEJ

13 czerwca 2016

Piknik dla dzieci

Galeria zdjęć

Plakat ... DALEJ

13 czerwca 2016

Konferencja Księży Dziekanów – 14.06.2016 r.

1. Dziękujemy wszystkim parafiom, które włączyły się w okresie przygotowania paschalnego w akcję „Jałmużny Wielkopostnej” (rozprowadziliśmy 38 tys. skarbonek dla dzieci), oraz w Wielkanocne Dzieło Caritas (w czasie którego po raz dziewiąty rozprowadziliśmy 32 tysiące paschalików). Cały zysk ze skarbonek został przeznaczony na działalność charytatywną w parafii, natomiast zysk z rozprowadzania paschalików przeznaczyliśmy jak co roku na: m.in. dofinansowanie wczasów dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie bieżącej działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze i Legnicy.

2. Z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca odbył się po raz 6. w Parku Miejskim w Legnicy, festyn rodzinny pt.: „Bądźmy razem”, na którym bawiło się ponad 3 tysiące dzieci i młodzieży. Festyn rozpoczął się Mszą św. w katedrze, której przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Później nastąpił przemarsz z orkiestrą górniczą z Bogatyni do Parku Miejskiego. Wśród wielu atrakcji i zabaw były również paczki dla dzieci, które ufundowała sieć sklepów Biedronka. W tym roku rozprowadziliśmy 2,5 tysiąca paczek. W ramach festynu odbył się także 6. Legnicki Bieg Papieski, przygotowany przez Parafię św. Jadwigi śl. w Legnicy. Festyn udał się dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami i dobrej pogodzie. Również w Jeleniej Górze 12 czerwca odbył się festyn rodzinny „Dzieci dzieciom”, zorganizowany przez nasz Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa”. We wspólnej zabawie wzięło udział kilkaset rodzin. ... DALEJ

starsze informacje


23 lipca 2016
sobota

1procent

Wykaz parafii wraz z numerami - 1% podatku

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

skrzyd-a

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego