Caritas

Siedziba

DANE ADRESOWE

ZARZĄD

KALENDARIUM 2016

STATUT

Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego

Dekanaty
Diecezji Legnickiej

Parafie
Diecezji Legnickiej

Parafialne Zespoły
CARITAS

Pliki do pobrania

Karty kolonijne

FEAD 2014- 2020

Podziękowania dla Caritas
Diecezji Legnickiej

INNE STRONY

Bratnia Pomoc Kapłańska

Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia

28 czerwca 2016

Ruszyły kolonie z legnicką Caritas

Caritas Diecezji Legnickiej jak co roku w ciągu wakacji zorganizowała kolonie dla dzieci i młodzieży. Pierwszy dwutygodniowy turnus właśnie się rozpoczął. W tym roku dzieci będą wypoczywać w dwóch miejscowościach nad morzem: Mikoszewie, koło Gdańska i Ustroniu Morskim. O bezpieczeństwo uczestników dba wykwalifikowana kadra wychowawców oraz kierownik i pielęgniarka. Na każdym turnusie obecny jest także kapłan.

Zorganizowanie kolonii było możliwe m.in. dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 200 tys. zł z Fundacji Polska Miedź. W sumie w koloniach zorganizowanych przez legnicką Caritas weźmie udział ok. 600 osób. ... DALEJ

24 czerwca 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
- 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. ... DALEJ

13 czerwca 2016

Piknik dla dzieci

Galeria zdjęć

Plakat ... DALEJ

13 czerwca 2016

Konferencja Księży Dziekanów – 14.06.2016 r.

1. Dziękujemy wszystkim parafiom, które włączyły się w okresie przygotowania paschalnego w akcję „Jałmużny Wielkopostnej” (rozprowadziliśmy 38 tys. skarbonek dla dzieci), oraz w Wielkanocne Dzieło Caritas (w czasie którego po raz dziewiąty rozprowadziliśmy 32 tysiące paschalików). Cały zysk ze skarbonek został przeznaczony na działalność charytatywną w parafii, natomiast zysk z rozprowadzania paschalików przeznaczyliśmy jak co roku na: m.in. dofinansowanie wczasów dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie bieżącej działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze i Legnicy.

2. Z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca odbył się po raz 6. w Parku Miejskim w Legnicy, festyn rodzinny pt.: „Bądźmy razem”, na którym bawiło się ponad 3 tysiące dzieci i młodzieży. Festyn rozpoczął się Mszą św. w katedrze, której przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. Później nastąpił przemarsz z orkiestrą górniczą z Bogatyni do Parku Miejskiego. Wśród wielu atrakcji i zabaw były również paczki dla dzieci, które ufundowała sieć sklepów Biedronka. W tym roku rozprowadziliśmy 2,5 tysiąca paczek. W ramach festynu odbył się także 6. Legnicki Bieg Papieski, przygotowany przez Parafię św. Jadwigi śl. w Legnicy. Festyn udał się dzięki dobrej współpracy z wieloma instytucjami i dobrej pogodzie. Również w Jeleniej Górze 12 czerwca odbył się festyn rodzinny „Dzieci dzieciom”, zorganizowany przez nasz Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa”. We wspólnej zabawie wzięło udział kilkaset rodzin. ... DALEJ

3 czerwca 2016

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Galeria zdjęć

Już po raz szósty, 2 czerwca, Caritas Diecezji Legnickiej zorganizowała festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W zabawie, jaka odbyła się na boiskach bocznych w legnickim Parku wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z Legnicy, powiatu i okolic oraz członkowie SKC.

Festyn pod tradycyjnym hasłem „BądŸmy razem” rozpoczął się Mszą św. w katedrze legnickiej, której przewodniczył Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Po Eucharystii prawie 3tysiące osób przy dŸwiękach orkiestry górniczej z bogatyńskiej kopalni Turów przeszło wspólnie do Parku Miejskiego. Tam na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły m.in. zobaczyć występy muzyczne przygotowane przez Młodzieżowe Centrum Kultury a także poskakać na dmuchanych zamkach. Sporym zainteresowaniem uczestników zabawy cieszył się pokaz sprzętu służb mundurowych. W trakcie wspólnej zabawy odbył się również Bieg Papieski, którego pomysłodawcą jest Parafia św. Jadwigi Śl. w Legnicy. ... DALEJ

starsze informacje


30 czerwca 2016
czwartek

1procent

Wykaz parafii wraz z numerami - 1% podatku

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

skrzyd-a

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego